Voilá, het is zover. De nieuwe, frisse site van de Bende van Drie is operationeel. Klaar om de wereld te veroveren met nuttige onzin, flauwe kwajongensstreken maar zeker ook serieuze aangelegenheden. Zo zijn wij dan ook wel weer. Zo nu en dan zal de wereldproblematiek vakkundig door ons worden geanalyseerd en, belangrijker, worden opgelost. Een enkele keer zult u geconfronteerd worden met het wijze, bijkans filosofische, gedachtegoed van de Bende en zo nu en dan zullen wij ons bezighouden met niemendalletjes van uitspraken en bevindingen waar wij oeverloos op kunnen doorborduren om tot niets te komen. Het moge wat.
“Van de frisse!”