Even terug in de tijd….

Alweer 18 jaren geleden, besloot één der leden echt te scheiden. Alweer 18 jaren geleden deelden de andere vrienden, want bevriend zijn wij al meer dan 25 jaar, in dit verdrietige nieuws en vanaf toen is besloten om eenmaal in de drie maanden elkaar te laten delen in de mooie en verdrietige zaken van ons leven. Het was een goed besluit, immers, dit was niet de enige echtscheiding die in de gelederen der bende heeft plaatsgevonden. Het was een goed besluit om -naast de drukke werkzaamheden- een moment van bezinning en reflectie te creëren door met elkaar ter tafel te gaan en “open kaart” te spelen. Eens per drie maanden reflecteren wij ons een hoedje onder het genoegen van een mooi bereide dis in een etablissement van onze keuze. De dis gaat, uiteraard, altijd gepaard met een flesje van het één-of-ander.

Toegegeven, soms is het kunstig gevonden onzin die wordt besproken, maar vaker is het “serious business”. De onderwerpen variëren zich een ongeluk. Het zou te ver gaan om daar, in deze algemeenheid, nader op in te gaan. Lees daarvoor de komende blogs maar. Maar bereid u voor op zware kost, luchtige niemendalletjes en grappige wetenswaardigheden. Het moge wat.

“van de frisse!”